Competence Management

 

We zullen blijven veranderen, zoveel is zeker. Omdat de markt en de

samenleving niet stilstaan, worden ondernemingen voortdurend gedwongen tot transitie en transformatie.

Teneinde succesvol om te gaan met deze veranderingen moet U de doelstelling van uw onderneming altijd goed voor ogen houden.

Dit betekent ook dat het accent moeten blijven liggen op de persoonlijke competenties die nodig zijn om de doelstelling te realiseren.

Competence management:

         De aandacht voor competentiemanagement is voortgekomen uit de behoefte medewerkers in een onderneming op meer dan de vereiste resultaten alleen aan te sturen en aan te spreken.

         In veel ondernemingen bestaan beoordelingssystemen waarin aandacht word besteed aan zaken als, samenwerken, inzet, en collegialiteit.

         Door de introductie van het begrip competenties en het ontwikkelen van competentie managementsystemen kan hierin verandering komen. Competenties worden wel gedefinieerd als een combinatie van expertise en gedragsrepertoire.

         Door meer aandacht aan competenties te besteden ontstaat de mogelijkheid om medewerkers aan te spreken op hun gedrag in het kader van hun functie.

         Competenties zijn niet meer weg te denken bij werving en selectie. Tijdens  het begeleiden van medewerkers tijdens hun persoonlijke ontwikkeling blijken competenties van enorme waarde voor veel leidinggevenden en medewerkers.

         Op dit moment staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers weer stevig in de belangstelling. Dit vloeit ondermeer voort uit de wens om medewerkers langer gezond en gelukkig aan het werk te houden.

         De ervaring leert ons dat het voor medewerkers essentieel is dat zij zich blijvend ontwikkelen om niet “vast te roesten”in een functie of te maken krijgen met een burn-out.

         Competenties en competentiemanagement bewijzen in dit verband een belangrijk management voertuig

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy