Strategisch Lean Management 

 

Lean (letterlijk vertaald ‘slank of afslanken’) Management is een filosofie gericht op het elimineren van verspillingen en het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. Doel is de kwaliteit te optimaliseren van de geleverde producten of diensten en tegelijkertijd de productiviteit (winstgevendheid ) van de onderneming te verhogen.

 

Anders gezegd: het verhogen van de productiviteit en effectiviteit door alleen datgene te doen wat werkelijk een bijdrage levert aan het door de klant gewenst product of dienst.

 

Slimmer werken in plaats van harder werken

 

 

Resultaten na samenwerking met Penlon Consultancy BV zijn:

 

 

productontwikkeling         30-50%

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy