Strategisch Business Plan

 

Teneinde vast te kunnen stellen wat de onderneming wil bereiken en waar deze in uitblinkt is het van belang om vast te stellen wat de onderneming uniek maakt.  

 

Wat is het bestaansrecht van de onderneming ?

 

Het is voor iedere onderneming van belang een diepgaande strategische analyse te maken:

Formuleren van een visie, een missie en SWOT analyse, teneinde een duidelijke strategie te ontwikkelen en het maken van gebalanceerde keuzes.

 

De uitkomst:

         bewustwording en duidelijkheid over de toekomst

         motivatie & passie

         begrijpelijke keuzes

         duidelijke doelstellingen

         rust

 

         Buiten / extern uw onderneming:

         herkenbaarheid

         klant & service gericht

         hoge kwaliteit

 

De ervaring leert, dat ondernemingen vaak prima weten welke producten of diensten ze in welke markten willen zetten. Echter nog niet op welke manier.

 

Door het maken van een Strategisch Business Plan wordt een onderneming  sterker. De uitgestippelde strategie wordt gebruikt om de onderneming te sturen.

 

Penlon Consultancy zorgt ervoor, dat gedurende het proces een nauwe betrokkenheid van de DGA of directeur en zijn management plaats vindt.

 

Penlon Consultancy verzorgt trainingen, waarin alle aspecten van een Strategisch Business Plan worden behandeld.

 

Penlon Consultancy analyseert gratis de jaarverslagen.

 

         Signaleren:

Het is van groot belang dat een ondernemer weet in welke (alarm-) fase zijn onderneming verkeert. Een quick scan, brengt de eerste aandachtsgebieden aan de oppervlakte. 

 

         Begeleiden en ondersteunen:

Aan de hand van analyses assisteert Penlon Consultancy de DGA bij het nemen van de juiste beslissingen en het pakken van de opgaande lijn.

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy